کلم پلو شیرازی

کلم پلو شیرازی

تاریخ آخرین به روز رسانی: آبان 21ام, 1394 کلم پلو تا جایی که من میدونم دو نوع درست میشه، یکی با کلم برگ که با رب درست میشه و رنگ پلو قرمزه و یکی کلم پلو شیرازی که رب استفاده نمیشه و با سبزیجاته و از همه مهمتر کلمش کلم قمری یا کلم سنگه. برای …