Showing 2 Result(s)
کباب تابه ای مرغ
بازگشت به مدرسه مرغ و پرندگان آشپزی بدون فر غذای اصلی رمضان رژیمی کباب و گریل

کباب تابه ای مرغ

هر چیزی اسم کباب روش بیاد باب طبع و ذائقه ی ما ایرانی ها میشه. کباب تابه ای هم از این قاعده مستنثنی نیست. قبلا کباب تابه ای گوشت رو داشتیم، حالا تو این پست …